Üksikasjalikult

MerebioloogiaMerebioloogia: mereloomade uurimine

Mis on merebioloogia (kokkuvõte)

Merebioloogia on bioloogia haru, mis uurib mere (soolases vees) ökosüsteemides elavaid olendeid. See teadus on seotud teistega, näiteks: okeanograafia, botaanika, zooloogia, ökoloogia ja meregeoloogia.

Merebioloogia uuritud peamised elusolendid:

- kala

- mereimetajad

- plankton

- Bentos

- Nektonid

- mere mikroorganismid

- fütoplankton

- fütobentos

- loomaaiaplankton

- Mereselgrootud

Peamised merebioloogia uuritud mereökosüsteemid:

- Rannad

- rannikuvööndid

- mererohute tasandikud

- mangroovid (mangroovid)

- Kivine kallas

- Estuaarid

- rifid

- mandri platvormid

- Abessiin (sügav tsoon)


Video: Ulla Orgusaar - Merebioloogia-alane projekt Lindi lasteaed-algkoolis - Pärnu KHK 2013 (Oktoober 2021).