Muud

Mulla saastamise tagajärjedMulla saastatus: mitmesuguste keskkonnaprobleemide põhjus

Sissejuhatus

Pinnasereostus põhjustab mitmesuguseid keskkonnaprobleeme, mõjutades ka teisi keskkonnasegmente, nagu allikad, jõed, mered, veekihid jne.

Peamised tagajärjed:

- muld võib istutamiseks viljatuks muuta (viljastumine);

- jõgede, põhjavee, allikate, allikate, järvede jt saastumine;

- Ökosüsteemi tasakaalustamatus kahjustatud piirkonna taimede ja loomade väljasuremise tõttu

- muutused mulla tiheduses ja konsistentsis;

- mulla küllastumine;

- muutused pinnase tüpograafias;

- loodusliku äravoolu võime vähenemine;

- pinnasetemperatuuri tõus maagaasi tekkimisel (nt metaan ja süsinikdioksiid)

- saasteainete immutamine;

- mulla moodustava lõhna muutused;

- reoveesetete moodustumine pinnal;

- Mägede maalihke, mis on põhjustatud vedelate saasteainete sisseimbumisest.