Valikuline

TsütokeemiaTsütokeemia: rakkude keemilise koostise uurimine

Mis on - määratlus

Tsütokeemia on rakubioloogia (tsütoloogia) haru, mis keskendub rakkude keemilise koostise ja nende molekulaarbioloogiliste protsesside uurimisele. Ta kasutab keemilisi ja kemofüüsikalisi analüüse, mis võimaldavad seda jälgida.

Tsütokeemiat peetakse lüliks biokeemia ja morfoloogia vahel.

Tsütokeemia peamised eesmärgid:

- Leidke ja tuvastage raku struktuuris rakkude keemilised ühendid.

Kasutatud protsessid (tehnikad):

- Rakkudes olevate makromolekulide ja keemiliste ühendite tuvastamiseks kasutatakse kalorimeetrilisi reaktsioone ja värvimisreaktiividega värvimist.