Teave

Kingdom Plantae teaduslik klassifikatsioonKingdom Plantae: Mitmete klassifikatsioonijaotiste olemasolu

Kingdom Plantae teaduslik klassifikatsioon

Domeen: Eukaryota

Kuningriik: Planeedid

Jaod:

- rohelised vetikad

Klorofta (rohevetikad, klorofüüdid)

Charophyta (rohelised, veetustatud ja karofüütvetikad)

- embrüofta (maismaataimed)

Mittevaskulaarsed taimed

Marchantiophyta (Hepaticophyta) - maksa taimed

Antotserotofüüta - antokeriidid

Bryophyta - samblad

Vaskulaarsed taimed (Tracheophyta)

Lycopodiophyta - lükopodid ja Selaginella

Monilophyta - sõnajalad (sõnajalad) ja karuputked

Spermatophyta - seemneid tootvad taimed

Gymnospermae - (Gymnosperms)

Angiospermae - (Angiosperms) on taimed, millel on lilled

Uudishimu:

Enne XIX sajandit, kui taimede klassifikatsioonid hakkasid arenema, jaotati taimed ainult kolme rühma: madalamad (vetikad), keskmised (brüofüüdid ja pteridofüüdid) ja kõrgemad (võimelised ja angiospermid).

Üks suuri teadlasi, kes pühendas suure osa oma ajast taimede teadusliku klassifikatsiooni uurimisele, oli saksa bioloog Ernst Mayr (1904 - 2005).


Video: Global Warming or a New Ice Age: Documentary Film (Oktoober 2021).